حجاب از منظر مولاامیرالمومنین علیه السلام

و نیز فرمودند: شوهری که از همسرش اطاعت کند، خداوند او را از جانب صورت به طور واژه گونه وارد دوزخ گرداند.

شخصی پرسید: این اطاعت که موجب چنین مجازاتی است کدام اطاعت است؟

حضرت فرمودند: زن از او میخواهد که با لباس نازک (به مراکز پر جمعیت مانند) حمّامها و عروسیها و مجالس ترحیم برود، و شوهرش، به او اجازه دهد و از سخن او اطاعت کند.
(زیرا عدم کنترل این قبیل مراکز عمومی با موازین شرعی و اخلاقی، جایگاهی برای فساد خواهد شد)
و نیز فرمودند:

پیغمبر صلّی الله علیه وآله وسلّم نهی کرد، زنی را که برای غیر شوهرش آرایش نماید و اگر چنین کند بر خداوند سزاوار است که او را در آتش دوزخ بسوزاند.

امیرمومنان علی علیه السلام در یکی از فرمایشاتشان به همین مطلب اشاره و نیز فرمودند:
در آخرالزمان که بدترین زمانها است، زنان بی حجاب و برهنه آشکار میشوند که با زینت و آرایش بیرون میآیند، آنان از مرز دین خارج شده اند و در فتنه ها وارد گشته اند و به سوی شهوتها تمایل و شتاب دارند،حرامها را حلال میکنند و سرانجام در جهنم و دوزخ گرفتار آتش و عذاب ابدی خواهند شد.

از این فرمایشات هشدار دهنده شش مطلب مهم زیر فهمیده میشود:

۱- آن زمانی که زنان رعایت حریم حجاب و عفاف نکنند، بدترین زمانها است.

۲- زنانی که با آرایش و نمایش از خانه بیرون میآیند و سنگر عفّت را بشکنند، از دین خارج شده اند و در مقابل دین قرار گرفته اند.

۳- این گونه زنان در فتنه ها وارد شده اند و موجب فتنه ها و انحرافها و گناهان خواهند شد.

۴- این گونه زنان گرایش به هوسهای شهوت انگیز دارند، شهوت پرستی بر آنها حاکم است نه عقل و منطق.

۵- این گونه زنان حرامهای الهی را حلال کرده و با بی بند و باری خود، حدود الهی و مرزهای دینی را زیر پا میگذارند، و موجب افزایش فساد میشوند.

۶- سرانجام این گونه بانوان، عذاب ابدی در دوزخ خواهد بود.

آری آنانکه حریم حجاب و عفّت اسلامی را رعایت نمی کنند، این گونه موجب انحرافها و پلیدیها شده، و موجب گسترش دامنه فساد میگردند و سرانجام، خود نیز در میان دنیای جهنمی خود میسوزند و زندگی پوچشان، به عذاب ابدی الهی میپیوندد.

 

منبع: سایت حجابستان (http://hejabestan.ir)

 

/ 0 نظر / 31 بازدید