فیلم و سینما ،ابزاری در جنگ نرم

با توجه به اینکه درصد بسیار بالایی از اطلاعات روزمره افراد،از طریق بینایی و بصری به دست می آید نقش رسانه های تصویری درفرهنگ جامعه به خوبی روشن می شود. افزون بر این ،فقدان فرهنگ  مطالعه ،مخصوصا در کشور ما نقش واثر گذاری رسانه های صوتی و تصویری را چند برابر کرده است یکی از مهمترین ابزارهایی که در دهه ی اخیر توانسته است نقشی منحصر به فرد در انتقال فرهنگ داشته باشد، سینما بوده است. دنیای غرب(که مخترع این صنعت است) استفاده های فراوانی ازاین ابزار برده است. غرب توانسته است،باور ها و ارزش های خود را به  زبان تصوری و در قالب فیلم ،تبلیغ و ترویجنماید. سینمای هالیوود و به طور کلی سینمای غرب،تصویری آرمانی از دنیای غرب به نمایش میگذارد و در مقابل ، تصویری وحشتناک و غیر قابل پذیرش از زندگی در کشور هایمخالف اندیشه غرب نشان می دهد. قدرت اطلاعاتی و امنیتی و نظم اجتماعی بالایی برایخود به نامیش می گذارد و به این وسیله ،سیطره ی فرهنگی و امنیتی و سیاسی خود را برسایر فرهنگ ها القا میکند. هالیوود، سالانه نزدیک به ششصد حلقه فیلم سینمایی،تولیدمیکند که افزون بر درآمد هنگفت(نزدیک به پانزده میلیارد دلار سود خالص)، هفتاد وهشت درصد سینما ها و تلویزیون های دنیا را نیز تغذیه میکند.

به هر حال یک ازمهمترین ابزار های جنگ نرم سینما میباشد. حتی اگر فرض کنیم که دنیا ی غرب هیچفیلمی علیه اسلام و ارزش های اسلامی تولید نکند، و صرفا به تولید فیلم های متناسببا ارزش ها و آرمان های لیبرالیستی خود بپردازد، باز هم به یک معنا،تهدیدی علیهجمهوری اسلامی و ارزش های اسلامی است. همانطور که توضیح دادیم، میان ارزش ها ی حاکمبر جهان غرب و ارزش های اسلامی هیچ سنخیتی نیست،و با توجه به محتوای ایدئولوژیکیسینما ی غرب ،تکثیر و ترویج فیلم های غربی در کشور های اسلامی پیامدی جز رواجاندیشه ها و روش های غربی نخواهد داشت این در حالی است که میدانیم سالیان متمادیاست که غرب از این عرصه به صورت هنرمندانه علیه اسلام و ایران استفاده می کند.

 

سینمای غرب :

سینمای غرب فیلمهای متعددی به منظور سیاه نمایی اوضاع ایران و ناکارآمدی حکومت دینی تهیه کردهاست.به عنوان نمونه فیلم هایی مثل"بدون دخترمهرگز"،"اسکندر"،"سیصد"،"پرسپولیس" نمونه هایکوچکی از فیلم های ضد اسلامی و ضد ایرانی هستند که توسط مراکز فیلم سازی غرب تولیدشده اند.در فیلم "بدون دخترم هرگز"فرهنگ و آداب و رسوم و ایمان و ارزشهای مردم به سخره گرفته میشود .

غربیانی که خودبدترین خشونت ها را علیه زنان انجام میدهند،در این فیلم خشونت ایرانی های مسلمانرا علیه زن به تصویر میکشند!!آمریکایی هایی که گسیختگی نظام خانواده در آنها  یکی از معضلات جدی شان به شمار می آید و بیاحترامی فرزندان به والدین و بی اعتنایی والدین به فرزندان ،از شاخصه های منحطفرهنگ جامعه ی آنها به شمار می آید،در این فیلم یک زن آمریکایی بهنام"بتی"را به عنوان نماد مهر و محبت نسبت به فرزند معرفی میکنند که ازهیچ ایثار و فداکاری ای برای فرزندش دریغ نمیکند.

فیلم سازمشهور،الیوراستون،در سال 2004 میلادی فیلم "اسکندر"را ساخت.در اینفیلم،اسکندر،به عنوان نماد غرب،همچون یک قدیس و منجی بشریت ،معرفی می شود وایرانیان مردمانی هرزه و لاابالی. لازم به توضیح است گذشته از انکار آشکار حقایقتاریخی در این فیلم، المان ها و پوشش ها و رفتار های ارائه شده از جامعه ی متمدنایران آن زمان به کلّی با آثار باقی مانده ی شکوهمند آن عصر در تضادّ کامل است؛این امر نشان دهنده ی قدرت مانور بیشتر رسانه ی تصویری بر حقایق مستند علمی درانتقال به عامه جامعه می باشد.

در سال 2006میلادی فیلم "سیصد" ساخته شد.چهره ی ایرانیان را در این فیلم به صورتچهره ی موجوداتی وحشی به تصویر کشیدند.فرهنگ و آداب و رسوم آنان نیز فرهنگی غیرانسانی معرفی گردید.

هدف اصلی فیلم انیمیشنی"پرسپولیس"ساخته ی سال 2007 میلادی در کشور فرانسه،مخدوش کردن چهره یانقلاب اسلامی است.در این فیلم سعی شده است مردم ایران مردمی افسرده،دل شکسته وچند شخصیتی معرفی شوند و عامل اصلی این بدی ها انقلاب اسلامی معرفی میشود.

سینمای ایران:

در سینما و رسانه ی تصویری ایران، کم نبوده استفیلم های ملّی-مذهبی و یا اجتماعی صحیحی که متناسب با ارزش های جامعه ی ایرانی وواصف منش و خوی ایرانی بوده است. فیلم سینمایی موفّقی مانند "طلا ومس" که درآن زندگی توام با سختی طلبه ای در جامعه و کوشش او برای حفظ زندگی اش و جستجویاخلاق و معنویّت به تصویر کشیده شده است، نمونه ای از این کار های موفّق است. سریالهای تلویزیونی بسیاری از زندگانی اولیا و انبیا از ابتدا انقلاب ساخته شده است کهاز آن جمله است: "مردانآنجلس"،"امامعلی (ع)"،"مریممقدّس"،"ولایتعشق"، "یوسفنبی". فیلمسینمایی "روزواقعه" نیز درحافظه ی تصویری ملّت ما ثبت شده است. سریالهایی که علاوه بر نمایش دوره هایی از تاریخ ایران زندگی یکی از بزرگان ایران رانیز به تصویر کشیده اند کم نمی باشد، سریال "روشنتر از خاموشی" بامحوریّت زندگانی صدر المتألهین ملّاصدرا، و نمایش دوران شاه عبّاس صفوی، از نمونههای موفّق در این زمینه می باشد. داوود میر باقری از کارگردان هایموفّق در عرصه رسانه تصویری مذهبی می باشد که حقیقتاً در خدمت تفکر انقلاب و اسلامو رسوخ این فکر - با همه‌ى ملحقاتش - در ذهن و فکر و روح و عمل مردم جامعه‌ىخودمان و نیز مردم دیگرى که در شعاع تبلیغات صدا و سیما قرار دارند چه کار بزرگیبا ساختسریال "مختارنامه " به انجام رسانید.

میرباقری در این سریال زندگییکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخ شیعه را به زبان تصویر روایت می‌کند. زندگی مردی بهنام مختار بن ابوعبیده ثقفی که پس از واقعه جانسوز عاشورا، به خونخواهی از حضرتسیدالشهداء (ع) برخاست و در سال 66 هجری قیام خود را آشکار کرد و موفق شد بردشمنان اهل بیت غلبه یافته و اکثر قریب به اتفاق کسانی را که در واقعه عاشورا دست‌داشتند به سزای اعمال زشتشان برساند.

سریال عظیم مختارنامه قریب به20 سال از زندگی مختار را به تصویر کشیده و در یک بستر تاریخی پرتلاطم، اهم وقایعتاریخی از زمان شهادت امام حسن مجتبی (ع)‌ تا مرگ معاویه ابن ابوسفیان، آغاز دورانخلافت یزیدبن معاویه و شهادت حضرت امام حسین(ع)‌، نهضت توابین به زعامت سلیمان‌بنصرد خزاعی و همچنین قیام مختار و تشکیل یک دولت شیعی را بررسی می‌کند.

مختارنامه؛ عظیم‌ترین سریالایرانی است که به نوعی بررسی تاریخ سیاسی شیعه نیز هست. دوران زندگی مختار مقارنبا زندگی امامان شیعه از حضرت علی(ع)‌ تا حضرت سجاد(ع)‌ بوده است. انتقال فرهنگاسلامی و فرهنگ مبارزه و جهاد سیاسی، نشان دادن پیوند مستمر تاریخی اقوام ایرانیبا اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السّلام، رسوخ شعائر و نماد های ملّی-مذهبی از جملهدستاورد های آشکار و بارز این اثر محبوب و ماندگار می باشد.

  مقام معظّم رهبری دامت برکاته:

یکى از چیزهایى که انسان ازرسانه توقّع دارد این است که از حوادث گذشته براى توضیح تهدیدهاى آینده و حوادثِدر شرف تکوین استفاده کند و مردم را نسبت به آنها حسّاس نماید. راهپیروزى در جنگ رسانه‌ای این است که مجموعه و فهرستى از پیامهاى درست و از نکات وحقایق واقعى را که مبتنى بر آرمانها و آرزوهاى ماست، به ذهن انسان ها منتقل کنیم.

 

/ 2 نظر / 27 بازدید
جیجر

سلام، دمت گـــــــــــــــــــــــــــــــــرم باهات شدیدا موافقم

b.t

لایک داری[شوخی]