علت واجب شدن حجاب

1-  نپوشیدن مقعنه و جلباب و چادر به زمین گذاشتن تعبیر نموده است و این تعبیر درباره پوشیدن چادر مناسبتر است تا پوششهای دیگر.

2-   در مورد زنی که در اثر کهولت سنی امید ازدواج برای او منتفی است و هم رعایت حجاب و چادر مستجاب می باشد و به دختران جوان میتوانند با پوشیدن لباسهای  حتی رنگ رنگ که بدن را می پوشاند می توان اجازه ظهور و خروج داد.

3-  پوشیدن چادر برای اینگونه زنان تاکید شده و فرموده است که برای آنها از بی حجابی بهتر است پس به این طریق حجاب برای زنان جوان لازم و به نفع آنها است.

علت واجب شدن حجاب از آیه 53 و59 سوره احزاب و آیه 6 سوره نور هم می توان فهمید که حکم حجاب به جهتی صادر شده و رعایتش واجب شده است و در آیه 3 سوره نورکه به زن دستور می دهد که بدن آنها باید پوشیده باشد و آشکار نمودن زیورآلات و آرایش خود برای نامحرمان خوداری نمایند. نقشی که حجاب در جامعه دارد این است که زن دارای شخصیت بوده که مردم مومن به آنها احترام گذاشته  و از لطف خداوندی که برای زن مسلمان تکلیف نموده است زنان با این کار در جامعه با سربلندی که از این لطف اطاعت نموده اند با احترام رفتار خواهد شد.

 منابع:

۱. کتاب دایره المعارف زن ایرانی

۲. کتاب منزلت زن دراندیشه اسلامی

۳. کتاب زن درآیینه جلال وجمال

۴. کتاب سیمای زن درنظام اسلامی

/ 1 نظر / 56 بازدید
تارسفید

با یه مشت چرت و پرت نرین به سرچ آدم ایه 3 نور کجا حرف از حجاب زده!