امید بخش ترین آیه قرآن کریم

بعضى گفتند آیه "و من یعمل سوء او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفوراً رحیماً" (هر کس عمل زشتى انجام دهد یا بر خویشتن ستم کند و سپس از خدا آمرزش بخواهد، خدا را غفور و رحیم خواهد یافت) سوره نساء آیه 110.

امام فرمود: خوبست، ولى آنچه را میخواهم نیست.

در این هنگام امام فرمود: از حبیب خودم رسول خدا شنیدم که فرمود: امیدبخشترین آیه قرآن این آیه است:

"واقم الصلوة طرفى النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرى للذاکرین" سوره هود آیه114 و فرمود: اى على! آن خدایى که مرا به حق مبعوث کرده و بشیر و نذیرم قرار داده، هنگامی که یکى از شما  بر میخیزد براى وضو گرفتن، گناهانش از جوارحش مىریزد و وقتى به روى خود و به قلب خود متوجه خدا میشود، از نمازش کنار نمیرود، مگر آنکه از گناهانش چیزى نمىماند و مانند روزى که متولد شده پاک میشود و اگر بین هر دو نماز گناهى بکند، نماز بعدى پاکش میکند،آن گاه نمازهاى پنجگانه را شمرد.

بعد فرمود: یا على! جز این نیست که نمازهاى پنجگانه براى امت من حکم نهر جارى را دارد که در خانه آنها واقع باشد، حال چگونه است وضع کسى که بدنش آلودگى داشته باشد، و خود را روزى پنج نوبت در آن آب بشوید؟ نمازهاى پنجگانه هم به خدا سوگند براى امت من همین حکم را دارد.


منبع:

تفسیرعیاشی ج2 ص 161

/ 0 نظر / 41 بازدید