عید برهمگان مبارک

بیشتر از هزار و چهارصد سال از ولادتش می گذرد

اما فرشتگان

هنوز هم ، شیرینی آن روز را به خاطر دارند!!

عید برهمگان مبارک

 

میلادش بهانه ای است برای قدر دانی از پدران عزیز و یادی از پدران آسمانی

عید برشما مبارک

/ 4 نظر / 7 بازدید
بتول ترابی

راز خلقت همه پنهان شده در عین علی ست کهکشان ها نخی از وصله ی نعلین علی است

ناهید

منم عید به شما دوست عزیز و تمام شیعیان تبریک میگم...

سمیه جون

یادم نمی آید اما مطمئنم که شنیده أم... می دانی کجا؟؟؟ روز 23از 20سال قبل مرا برداشت پدرم و آرام زیر گوشم خواند... اسمع افهم یاولدی... گفت خدای تو یکیست و پیامبرت محمد اما آن چیزی که مرا خاص کرد یک جمله بود... جمله ای که تمام هفت آسمان رافدای الف اول جمله اش میکنم... جمله ای که روح دوباره به تنم دمید و جان بخشید به بند بند وجودم. علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ولــــــــــــــــــــــــــــی الله

زهرا اسد زاده

آسمان یکبار دیگر خنده کرد عشق ما را باز هم شرمنده کرد آسمان رقصیدو بارانی شدیم موج زد دریا و طوفانی شدیم بغض چندین سال ی ما باز شد (یا علی) گفتیم و عشق آغاز شد ولادت مولی الموحدین حضرت علی"ع" مبارک باد