حجاب از منظر قرآن کریم

 بنابراین، حجاب و پوشش زن نیز به منزله‌ یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم ناموس دیگران را دارند.

 «یا ایهاالنبی قل لازواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین و کان الله غفورا رحیما ؛ای پیامبر، به زنان و دخترانت و نیز به زنان مومنین بگو خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند. و خداوند بخشنده مهربان است» 

 جلاب به معنای یک پوشش سراسری است؛ یعنی زن باید همه اندامش پوشیده باشد تا همچون گلی لطیف از دسترس هوسرانان مصون و محفوظ باشد.

عفاف در پوشش:

حکم وجوب حجاب زن در برابر نامحرم یکی از احکام مسلم اسلام است که در باره آن تردیدی نیست.

در قرآن کریم روایات و احکام فقهی به این مسئله و کیفیت آن اشاره شده است. لذا علاوه بر تعابیر ذکر شده در مقوله حجاب، زن مسلمان مهم تر از همه باید حدود شرعی را در پوشش ظاهری خود رعایت کند و اندام بدن را از معرض دید دیگران پنهان سازد.

به طور کلی تمامی مباحث مطرح شده در باب حجاب و پوشش اسلامی زنان به دو محور اساسی باز می گردد: نخست رعیات حد پوشش به معنای حفظ عورت ودیگری پرهزی از خود آرائی نامشروع است.

 اسلام از زنان خواسه است که حدود پوشش اسلامی را به منظور حفظ عورت خود رعایت کنند با توجه به روایات و تفاسیر آیات قرآن کریم، عورت زن، تمامی اعضاء بدن او بجز قرص صورت و دو کف دست می باشد و لذا الگوی پوششی مورداستفاده زنان باید بگونه ای باشد که بتواند این حدود را تأمین کند.

در سوره نور آمده است: «و قل للمومنات یعضفن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها... ؛ ‌به زنان مؤمنه بگو چشمهای خود را فروبندند و عورت های خود را پوشیده نگاه دارند و زینت های خود را جز آن مقداری که ظاهر است آشکار ننمایند.»

در تفسیر استثناء آیه «الا ما ظهر منها» یعنی آن مقداری که زنان در پوشش خود می توانند آشکار نمایند، به احادیث متعددی استناد شده است.

از آن جمله در حدیثی پیامبر در برخورد با اسماء دختر ابوبکر می فرماید:«یا اسماء! ان المراه اذا بلغت الحیض لم تصلح ان یری منها الا هذا وهذا و أشار الی کفه و وجهه ؛ ای اسماء! همین که زن به حد بلوغ رسید سزاوار نیست چیزی از بدن او دیده شود مگر این و این و اشاره فرمود به چهره و قسمت مچ به پایین دستش.»

 علاوه بر این، پوشش زنان ضمن تأمین حدود پوشش اسلامی ، باید بتواند برجستگی های اندام بدن را نیز بپوشاند و بعبارتی گشاد باشد و از سوی دیگر بدن نما نباشد یعنی پارچه آن از زیر اندام بدن را نمایان نسازد.

 

منابع:

۱. قرآن کریم،سوره احزاب ، آیه 59

۲. سوره نور، آیه 31

۳. سنن ابی داود، ج2، ص 383 

/ 4 نظر / 37 بازدید
عکس و ترفندستان

با سلام به ماه یک سری بزنید این یک دعوت نامه می باشد که بیاید به منم سر بزنید و نظرهم بدهید باتشکر امید

اباصالح المهدی (عجل الله تعالی فرجه )

[گل][گل][گل][گل] .......................... با خدایش عهدی بسته بود صبح زود همین که از خانه بیرون زد گفت: مسابقه می دیم از الان تا شب در همین وقت، چشمش به دختری که از سر کوچه می آمد افتاد، نگاهش را کج کرد و به شیطان گفت: فعلا یک هیچ - به نفع من...

اراس

با خـــــــدایت حـرف بزن بخنـد درد و دل کن اشک بریز برایش ناز کن خــــــــدا، خریدار بنده اش هســـــت هر جـور کـــه بیــــایی دوستــــــــــت دارد...