ثواب نماز جماعت

مستحب است که نمازهای واجب خصوصاً نمازهای شبانه روزی به جماعت خوانده شود و در نماز صبح و مغرب و عشاء، خصوصا برای همسایه مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را می شنود بیشتر سفارش شده است.

مستحب است انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند و نماز جماعت از نماز اول وقت که فرادی، یعنی تنها خوانده شود بهتر است، و نیز نماز جماعتی را که مختصر بخوانند، از نماز فرادی که آن را طول بدهند بهتر می باشد.

وقتی که جماعت برپا می شود، مستحب است کسی که نمازش را فرادی خوانده، دوباره با جماعت بخواند و اگر بعد بفهمد که نماز اول باطل بوده، نماز دوم او کافی است.

در زمان پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ هر گاه افراد نماز جماعت کم می شدند آن حضرت به جستجوی افراد می پرداخت و می فرمود: «شرکت در نماز صبح و عشاء بر منافقان از هر چیز سنگین تر است».

و در حدیث آمده: «هر که نماز جماعت را دوست بدارد، خداوند و فرشتگان او را دوست می دارند».


منابع:

۱. توضیح المسائل 

۲. کنز العمال، ج 8، ص 256 (نقل از پرتوی از اسرار نماز)

۳. مستدرک الوسائل، ج 1، ص 487، رساله حضرت امام، م 1400 

/ 1 نظر / 25 بازدید
اباصالح المهدی (عجل الله تعالی فرجه )

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : * « آگاه باشید هر که به طرف مسجد برای اقامه نماز جماعت حرکت کند ، به هر قدمی هفتاد هزار حسنه ، و ثواب برای او نوشته گردد ، و هفتاد هزار گناه و سیئه از او محو و نابود گردد و به همین مقدار درجات وی بالا می رود . و اگر در همین حال بمیرد ، خداوند متعال هفتاد هزار فرشته را بر او بگمارد ، که او را در قبرش دیدار نمایند . و در تنهایی مونس او باشند ، و برای او استغفار می نمایند ، تا برانگیخته شود »